AVA GALLERIAN VANHOILLE SIVUILLE TÄSTÄ * AVA GALLERYS OLD PAGES

URSULA KIANTO & TAPIO LÖTJÖNEN

Taiteilija-avioparina mahdollisuus pitää yhteinen näyttely on meille mieluinen. AVA Galleria tarjoaa siihen tilaisuuden Helsingissä. Pieni ja intiimi kahdessa kerroksessa oleva tila on ymmärrettävästi yhteisnäyttelylle haasteellinen. Päädyimme valitsemaan esille vain kohtuullisen määrän pienikokoisia uusimpia maalauksia.

Ursula Kianto:

Maalaminen on minulle ilo ja sattumanvarainen leikki, mutta myös intohimo ja pakko. Työni syntyvät monista värikerroksista spontaanisti ja suurelta osalta alitajuisin valinnoin. Väri on minulle voimakkain ja merkityksellisin tekijä. Muiden maalauksen elementtien on mukauduttava siihen. Värien runous ja kertoma syrjäyttää esittävyyden. Abstraktiudesta huolimatta maalaus sisältää ikäänkuin tiiviin koosteen senhetkisistä tunnetiloista ja vaikutelmista.

Tapio Lötjönen on hienovarainen värin etsijä. On selvää, että hänen esteettisen asennoitumisensa tavassa musiikki on keskeisiä opettajia. Lötjönen vastustaa hetken hurmaa, taidetta joka perustuu yhteen ideaan. Hieno maalaus ja hyvä musiikki on sellainen joka ei tyhjene yhdellä kerralla. (Markku Arantila -taidemaalari) Eräs tapa katsoa ja tarkastella maalausta on kuunnella miten ja mitä maalaus soittaa. Minulle maalauksen sointi ja katsomisesta jäävä musiikillinen "jälkikuva" toimivat kuvan hahmottamisen mekanismina. (Tapio Lötjönen)